Aktualizace nástroje udržitelnosti OPŽP – vodné a stočné

SFŽP 24.1.2017 zveřejnilo aktualizovaný nástroj udržitelnosti, který akceptuje i naše připomínky k životnostem vodohospodářské infrastruktury a k inflaci stavebních prací. Prodloužené doby životností (v rocích) jsou porovnány s předcházejícím stavem v tabulce: Srovnání životností pro „udržitelnost“ Pův-V1.2 Akt-V1.3 Prodloužení % Vodovodní potrubí 40 55 15 37,5% Odpadní potrubí 60 75 15 25,0% Ostatní stavby 40 40 0 0,0% Technologie Přečíst si víc oAktualizace nástroje udržitelnosti OPŽP – vodné a stočné[…]

OPŽP 21. a 22. výzva

21. výzva OPŽP – odpadní vody „Zájem ze strany žadatelů byl opět rekordní. V rámci této výzvy jsme obdrželi celkem 195 řádně zaregistrovaných žádostí s celkovým objemem způsobilých výdajů ve výši takřka šest a půl miliardy korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 22. výzva OPŽP – pitná voda Podle Petra Valdmana Přečíst si víc oOPŽP 21. a 22. výzva[…]