24.1.2016

Projekty a dotace

DotaceSV oblasti dotačního poradenství Vám zajistíme komplexní služby celého projektového cyklu od nalezení vhodného zdroje financování přes zpracování žádosti, organizaci veřejných zakázek až po asistenci v průběhu realizace projektu a následný monitoring. Své služby nabízíme v těchto oblastech:

 • národní dotace ČR
 • strukturální fondy
 • věda a výzkum
 • investiční pobídky
 • rozvojové programy

Kontaktujte nás, v případě Vašeho zájmu jsme připraveni zpracovat nabídku na činnosti:

Analýza možností čerpání a příprava žádosti o dotaci

 • Definice projektového záměru na základě Vašich potřeb
 • Posouzení možnosti získání dotace a nalezení nejvhodnějšího zdroje financování
 • Kompletní žádost včetně všech náležitostí v souladu s pravidly daného dotačního titulu

Realizace výběrových řízení pro výběr dodavatele

 • Zorganizujeme pro Vás výběrová řízení podle příslušných pravidel i podle Zákona o veřejných zakázkách
 • Připravíme pro Vás všechny důležité dokumenty a převezmeme za Vás administrativu
 • Společně s našimi odborníky na veřejné zakázky Vám pomůžeme v jakékoliv neobvyklé situaci (podaná námitka, nález kontroly, existence jen jednoho dodavatele a další)

Realizace projektu

 • Řízení projektu, aby byly dodrženy veškeré náležitosti daného dotačního titulu
 • Administrace s příslušnými úřady
 • Vyhodnocování a kontrola podmínek daného dotačního titulu

Udržitelnost projektu

 • Zajištění připravenosti projektu pro případné kontroly včetně auditu
 • Kontrola dodržování všech pravidel daného dotačního titulu včetně povinné publicity
 • Příprava dalších navazujících projektů

Kontrola (audit) projektu

 • Jsme připraveni zhodnotit dosavadní průběh Vašeho projektu, identifikovat přápadná rizika a tak Vám poskytnout vyšší jistotu

 

Aktuality z OPŽP, IROP