24.1.2016

Vodohospodářství

VodaSV oboru dodávek pitných vod a odvádění vod odpadních se dlouhodobě, více než 10 let, zabýváme jak oborovou a cenovou regulací, ekonomikou investic a provozu, dotačními zdroji financování, kontrolami a auditem. Kontaktujte nás, v případě Vašeho zájmu o spolupráci v těchto oblastech.

 

 

Naše zkušenosti se rozprostírají v celém spektru oboru od nejmenších projektů, realizovaných malými obcemi až po spolupráci s největšími vlastníky infrastruktury (např. viz www.sovvi.cz).

Vodohospodářské zprávy z MZe: