24.1.2016

Ekonomické poradenství

graf

Poskytneme Vám služby a poradenství i v otázkách vedení účetnictví a navazujích oblastech, vyhodnocení efektivity vašich projektů, zajištění financování.

Kontaktujte nás, v případě Vašeho zájmu, jsme připraveni zpracovat nabídku, řešící Vaše aktuální problémy, zejména v následujících oblastech:

 

 

Finanční poradenství

  • spolupráce při zajištění zdrojů financování
  • finanční analýzy (podnikú i projektů), vyhodnocení návratnosti a efektivity

Ekonomicko-organizační poradenství

  • hodnocení informačních systémů a výpočetní techniky při vedení účetnictví
  • změna organizačních struktur a uspořádání
  • řešení změn právních forem, přeměn, prodeje podniku
  • personální poradenství

Účetnictví

  • metodika a pomoc při řešení složitých účetních operací
  • sledování novinek v účetní legislativě
  • posuzování správnosti a průkaznosti provedených inventarizací majetku a závazků
  • tvorba směrnic

 

Novinky finanční správy a účetní kavárny: