Aktualizace nástroje udržitelnosti OPŽP – vodné a stočné

SFŽP 24.1.2017 zveřejnilo aktualizovaný nástroj udržitelnosti, který akceptuje i naše připomínky k životnostem vodohospodářské infrastruktury a k inflaci stavebních prací. Prodloužené doby životností (v rocích) jsou porovnány s předcházejícím stavem v tabulce: Srovnání životností pro „udržitelnost“ Pův-V1.2 Akt-V1.3 Prodloužení % Vodovodní potrubí 40 55 15 37,5% Odpadní potrubí 60 75 15 25,0% Ostatní stavby 40 40 0 0,0% Technologie Přečíst si víc oAktualizace nástroje udržitelnosti OPŽP – vodné a stočné[…]

Studie „malé vodovody“

V rámci projektu ALFA TA 02020184 – Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů jsme byli požádáni o zhodnocení finančních aspektů malých vodní zdrojů (pro obce do cca 1000 obyvatel), týkajících se: Výstavby, provozu a obnovy Obecných náležitostí stanovení ceny pro vodné Provozních nákladů Nákladů na obnovu majetku Cenové politiky Přečíst si víc oStudie „malé vodovody“[…]